TERMS OF USE
(WYMAGANA AKCEPTACJA)


Szanowni Państwo,


Ze względu na zmiany w regulaminie, przed skorzystaniem z serwisu wymagana jest akceptacja regulaminu poniżej.

§1
GENERAL PROVISIONS

 1. Pursuant to the July 18, 2002 Act on the provision of electronic services (Journal of Laws No. 144 item 1204 as amended) the Union of Performing Artists STOART, with seat in Warsaw 00-357, Nowy Świat (hereinafter referred to as 'STOART') sets out these terms of use of electronic services (hereinafter referred to as 'Terms of use')

 2. Niniejszy regulamin określa sposób i zakres świadczenia usługi polegającej na umożliwieniu artystom wykonawcom lub ich spadkobiercom, którzy (na podstawie odrębnej umowy) powierzyli zarząd prawami do swoich artystycznych wykonań STOART, korzystania z elektronicznego dostępu do niektórych baz danych prowadzonych przez STOART, rejestracji danych w tych bazach oraz pobrania dokumentów PIT-11 i IFT-1R w formie elektronicznej. Zakres dostępu do baz oraz możliwości rejestracji danych, o których mowa powyżej, jest zdefiniowany w dalszej części Regulaminu.

 3. The Terms of use are available at any time, free of charge at www.ewykonawca.pl and may also be made available at any User's request submitted to the email address stoart@stoart.org.pl.


§2
DEFINITIONS

 1. Usługa – umożliwianie za pośrednictwem serwisu eWykonawca.pl (pod adresem www.ewykonawca.pl) dostępu do niektórych baz danych STOART i wprowadzania danych do tych baz. Usługa zapewnia dostęp do baz danych STOART w zakresie danych Użytkownika, takich jak: dane osobowe, wypłaty, zgłoszony repertuar z udziałem Użytkownika. Dodatkowo Usługa umożliwia zgłaszanie repertuaru przez Użytkownika, a także kontakt z ZAW STOART w sprawach wszelkich zmian w danych Użytkownika oraz pobieranie PIT-11 i IFT-1R w formie elektronicznej.

 2. Website - eWykonawca.pl - available at https://www.ewykonawca.pl (hereinafter referred to as 'WEBSITE') under which the Service is offered.

 3. Użytkownik - artysta wykonawca lub jego spadkobierca, który (na podstawie odrębnej umowy) powierzył zarząd prawami do swoich artystycznych wykonań STOART, korzystający z Serwisu.

 4. Password - a string of characters randomly generated when registering on the Website. The password is unique for each User and is required to log in to the Website.

 5. Login - unikatowy numer identyfikacyjny ID nadany Użytkownikowi przez STOART.


§3
TERMS OF USE OF SERVICES, TECHNICAL REQUIREMENTS

 1. Using the Website is possible only if all of the following conditions are been met:
  1. The User has reading and accepted the Terms of Service
  2. The User has registered in the Service in the manner described in these Terms of Service s.
  3. The User has submitted (through the e-wykonawca website), a statement of acceptance of the rules for making changes to the databases covered by the Website and the Service, and of the veracity and completeness of the data entered into the STOART databases covered by the Website.
  4. Submitting a declaration of consent to the processing of personal data.
 2. Registration. In order to start using the Website, the User must register as follows:

  • Personally at the headquarters of STOART, or
  • Elektronicznie za pośrednictwem Serwisu eWykonawca przesłać na adres skrzynki mailowej podanej na stronie Serwisu oświadczenie o następującej treści: 'Wyrażam wolę korzystania z elektronicznego dostępu do baz danych STOART' podając numer PESEL lub numer ID (numer legitymacji członkowskiej STOART) oraz adres e-mail. Na podany adres e-mail przesłane będzie Hasło i Login. Przy rejestracji należy podać Hasło przesłane na adres e-mail, przy czym po dokonaniu rejestracji zalecana jest zmiana Hasła.
 3. Logging in. In order to use the Website, the User must log in to the Website each time using the Login and Password in the manner described on the Website's login page.

 4. Technical Requirements. In order to use the Website, it is necessary for the User to:

  1. Posiadał dostęp do urządzenia umożlwiającego korzystanie z sieci Internet oraz jednej z następujących przeglądarek internetowych:
   • Chrome (newest)
   • Firefox (4 +)
   • Internet Explorer (7 +)
   • Opera (11 +)
   • Edge (newest)
   • Safari (newest)
  2. Have an active e-mail account and to be able to receive and send messages via e-mail.
 5. The User acknowledges and accepts that it is prohibited for the User to provide unlawful content to the Website.

 6. Using the Website is free of any charge.

 7. STOART reserves the right to:

  1. Temporary / Periodic limitation or disconection of the website.
  2. To discontinue the Website without providing reasons.
  3. Changing, limiting or extending of the scope of the Website.

§4
PASSWORD CHANGE AND RECOVERY, ACCESS BLOCK

 1. Access to the website is automatically blocked after entering the wrong password three times.

 2. In order to recover the password, use the "Password Reminder" function available on the Website login page. In order to verify the identity, the User will be asked to provide a personal ID number and to enter the e-mail address (provided during registration) to which instructions will be sent to recover the password.


§5
CONCLUSION OF THE CONTRACT, TYPE AND SCOPE OF THE SERVICE

 1. By accepting the Terms of Use and registering at the Website, the User consents to the conclusion of the Agreement regarding the Service offered at the Website (the Agreement)

 2. W ramach Serwisu STOART umożliwia Użytkownikowi:

  1. Wgląd w dane osobowe.
  2. Wgląd w wypłaty dokonane na rzecz Użytkownika.
  3. Wgląd w głoszony repertuar z udziałem Użytkownika.
  4. Submit comments and corrections to User's data.
  5. Register repertoire.
  6. Contact the Website staff regarding the User's data and the operation of the Website.
  7. Pobranie PIT-11 oraz IFT-1R w wersji elektronicznej.
 3. STOART reserves the right to change the scope of the provided Service without giving a reason.

 4. STOART reserves the right to change the Terms of Use at any time without giving a reason. New Terms of Use are communicated to the User by displaying them at the first login following the changes to the Terms of Use. Logging in to the website after the change message is displayed means that User accepts the New Terms of use. If the User does not accept the new regulations, he or she should cease logging in.

 5. This Agreement is concluded for an indefinite period.

 6. This Agreement is automatically terminated when the User terminates the mandate agreement for management of rights to STOART with the effect on the last day of the third month following the date of submission of the termination notice.

 7. This Agreement contract may be terminated by the User at any time with immediate effect. The contract is terminated by submitting a written declaration of intent to terminate the contract with effect from the day STOART receives this declaration.

 8. STOART may terminate this Agreement with immediate effect in the following cases:

  1. User’s behavior is unlawful.

  2. The User uses the Website in a manner inconsistent with the Terms of Use.


§6
PERSONAL DATA, COOKIE FILES

 1. STOART z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 64 jako administrator danych osobowych niniejszym informuje, że zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego potocznie i powszechnie RODO oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Usługi oraz w celu realizowania zbiorowego zarządu powierzonymi przez Użytkownika prawami do artystycznych Wykonań. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe realizacji z Usługi i korzystanie Serwisu.

 2. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji z Usługi i korzystanie Serwisu.

 3. The registration process requires consent to the processing of personal data. If the person does not agree to the processing of personal data, the registration process must be interrupted and cannot be completed.

 4. Pełne i aktualne informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem GDPR Information

 5. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z Serwisu bez zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Pełne informacje na temat korzystania z plików cookie można uzyskać pod adresem Privacy policy


§7
COMPLAINTS

 1. Complaints and other reservations regarding the operation of the Website should be submitted at the e-mail address: uwagi@stoart.org.pl.

 2. The complaint will be reviewed by STOART within 30 days from the date of its submission as described in paragraph 1.


§8
INFORMATION ON SPECIFIC THREATS RELATING TO THE USE OF THE WEBSITE
DISCLAIMER OF LIABILITY

 1. Due to the fact that the website is operated via a public Internet network, the use of it involves risks typical of using services via the Internet.

 2. STOART makes every effort to ensure that the use of the website is safe, that is:

  • At the time of registration, the User receives a unique Password to the email address provided, which remains secret to everyone except the User.

  • The connection to the Website is encrypted with an SSL certificate

 3. The User is obliged to keep the password and login to the Website secret from third parties.

 4. STOART shall not be liable for the consequences of disclosing the password and / or login to third parties by the User.

 5. STOART is not liable for the consequences of providing incorrect or incomplete data by the user when registering or using the Website, or for providing by the User third party data without their consent and knowledge.


§9
FINAL PROVISIONS

To the extent not regulated in these Terms of use, the provisions of Polish law apply including but not limited to the Civil Code and the Act on the provision of electronic services shall apply.